Serial xPRESS

Ek Bhram Sarvagun Sampanna Latest gossip, spoiler, upcoming twist, future story, updates

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kavya Kabir's conflict advantage for Janhvi

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kavya (Tanvi Dogra) and Kabir's conflict turns advantage for Janhvi (Shrenu Parikh)  Star Plus popular daily soap Ek Bhram Sarvagun Sampanna is gearing up for new twist ...

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Aarush's admission trouble breakdown Kavya

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Aarush's admission trouble breakdown Kavya (Tanvi Dogra)  Star Plus popular daily soap Ek Bhram Sarvagun Sampanna is gearing up for new drama. Kavya and Kabir heads to school ...

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kavya paves way for Janhvi's exposure

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kavya (Tanvi Dogra) paves way for Janhvi's (Shrenu Parikh) exposure  The upcoming episode of Star Plus popular daily soap Ek Bhram Sarvagun Sampanna is gearing up for ...

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kavya's secret step against Janhvi

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kavya's (Tanvi Dogra) secret step against Janhvi (Shrenu Parikh)  Star Plus popular daily soap Ek Bhram Sarvagun Sampanna is gearing up for new drama and twist. Kavya has ...

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Janhvi's secret out infront of PK

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Janhvi's (Shrenu Parikh) secret out infront of PK (Ayub Khan)  Star Plus popular daily soap Ek Bhram Sarvagun Sampanna is gearing up for new drama and dhamaka. Janhvi ...

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kavya's doubt over Janhvi turns trouble

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kavya's (Tanvi Dogra) doubt over Janhvi (Shrenu Parikh) turns trouble  Star Plus popular daily soap Ek Bhram Sarvagun Sampanna is gearing up for new twist and drama. Kavya, ...